GRANULAR

Köpantal Fastställd kurs Säljantal Senast betalt Datum senast betalt % utv 12 mån Mcap(Mkr) Datum Tid
Köp Sälj 0.00 5.00 2015-06-15 0.00 78.81

DIAGRAM

ORDERDJUP

Volym Antal orders Fastställd kurs Antal orders Volym

Senaste nyheter

Datum Rubrik

BOLAGSBESKRIVNING

Granular producerar och säljer steviaextrakt och bladråvara till den europeiska mat- och dryckesindustrin under varumärket Real SteviaTM. Bolaget har varit verksamt sedan 2003 och är idag en etablerad aktör inom högkvalitativ stevia på den internationella marknaden. Granular har ca 370 aktieägare.


Företagets finansiella information ges bedömningen Väl Godkänd


Handelsposten är 1.000 aktier

NYCKELTAL

Period 20140101 - 20141231
Nettoomsättning (Mkr) 2.74
Årets resultat (Mkr) -19.40
EPS -1.69
P/EK 21.1
P/E neg
P/S 28.8
Direktavkastning % 0.00
Utdelning 0
Antal aktier 15761872

UTVECKLING

  % % relativt OMXSPI
1 månad 0.00 -2.05
3 månader 0.00 2.47
1 år 0.00 -2.29
2 år 0.00 -15.69

Största aktieägarna

Name Kapital % Röster % Datum
Östgöta Bergslags AB 32.8 32.8 2014-05-12
Länsförsäkringar Skåne 10.58 10.58 2014-05-12
Michael Zell 4.69 4.69 2014-05-12
Monen Holding AB 4.12 4.12 2014-05-12
Raymond Karlsson 3.47 3.47 2014-05-12

Kontaktuppgifter

VD Sophia Horn
Ordförande Carl Horn af Rantzien
Adress Gamla Brogatan 9
Postadress SE-111 20
Stad Stockholm
Telefon +46 8 704 44 90
Website www.realstevia.se/